Lamadjur kommer ursprungligen från sydamerika, där de används inom jordbruk och industri i hundratals år. Under Inkatiden användes Lamadjur inom alla tänkbara samhällsområden, och djuren var en viktig del av Inkaindianernas kultur. Lamakött kan ätas, och djurens ull används för klädes- och textilarbete.